0 položek 0 KčZobrazit

Výherci soutěže

Výherci soutěže "Každý 15. vyhrává!"

 1. Lékárna Ang. S. | Opava | 9909
 2. Petra Č. | Brno | 9943
 3. Jitka V.  | Kouřim | 9980
 4. Alena Š. | Příbram | 10008
 5. Marek J. | Děčín | 10059
 6. Iveta P. | Rokytnice u Přerova | 10108
 7. Martin P. | Pezinok | 10141
 8. Dávid L. | Senec | 10187
 9. Daniel Š. | Brno | 10226
 10. Hana K. | Pardubice | 10262
 11. Lukáš Z. | Opočno | 10312
 12. Lenka K. | Brno | 10370
 13. Lubomír Š. | Olomouc | 10419
 14. Vlasta P. | Český Brod | 10472
 15. Kristýna E. | Brno |  10487

Všem výhercům gratulujeme. Výhercům i ostatním přejeme krásné a pohodové vánoční svátky.

Výherci jsou uveřejněny ve formátu: Jméno P. | Město | číslo objednávky. Toto číslo nesouvisí s pořadím, jedná se o identifikátor objednávky v systému a o číslo, kterým výherce ověří, že se jedná právě o něj. Všichni výherci budou kontaktováni a ceny rozeslány.

Pravidla soutěže "Každý 15. vyhrává!"

Soutěžíte pouhým nákupem a souhlasem s účastí v soutěži. 

Chceme odměnit naše zákazníky. Proto rozdáme celkem 15 výrobků značky Remington v období od 15.11.2014 do 9.12.2014 . Vyhrává každá 15.  uskutečněná objednávka.

Výhry:

 • 1. - 2. cena: Remington Zastřihovací set PG6030
 • 3. cena: Remington Kulma na vlasy Ci6219 Stylist Easy Curl
 • 4. - 5. cena: Remington Zastřihovač vlasů HC5350
 • 6. - 7. cena: Remington Kulma na vlasy Ci5319 Pro Spiral Curls
 • 8. - 9. cena: Remington Loknovací kulma Ci52WO Curl Create
 • 10. - 11. cena: Remington Holící strojek R3150 Dualtrack-X
 • 12. - 13. cena: Remington Kulma na vlasy Ci9522 Pearl Pro Styler
 • 14. -15. cena: Remington Osobní zastřihovač PG180 Pilot

Soutěž "Každý 15. vyhrává!" je umožněna všem, kteří uskuteční objednávku na www.muj-remington.cz od 15.11.2014 do 9.12.2014 a kteří potvrdili účast v soutěži. Neplatí pro zrušené objednávky, neplatí při vrácení zboží. Každá objednávka je samostatně zařazena do soutěže.

Soutěž končí 9.12.2014 nebo vyčerpáním výher.

Vyhlášení výsledků proběhne 22.12.2014 a bude zveřejněno písemně na internetových stránkách www.muj-remington.cz, na facebooku www.facebook.com/mujRemington.cz. Pro vyhodnocení bude bráno pořadí platné v 22.12.2014 13:00. Výhry budou odeslány následující pracovní den.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou bez udání důvodu.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně formou dodatku a zveřejněno na internetových stránkách www.muj-remington.cz

Podrobná pravidla soutěže

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem a zároveň organizátorem soutěže je Kateřina Hunková, se sídlem Panenský Týnec 81, 439 05, Česká republika, IČ 88038335 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na internetových stránkách www.muj-remington.cz (dále jen „internetové stránky“). na území České republiky a Slovensku v termínu od 15.11.2014 do 9.12.2014 (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

Soutěž bude ukončena o půlnoci v úterý 9.12.2014.

3. Účastníci v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá osoba s trvalým pobytem nebo doručovací adresou na území České republiky a Slovenska (dále jen „soutěžící“).

4. Podmínky soutěže

Objednejte na internetových stránkách, odsouhlaste podmínky a tím se zařaďte do soutěže.

Do soutěže se můžete zapojit kdykoliv v době konání soutěže. Účastnit se soutěže je možné opakovaně, vyhrává každá patnáctá uskutečněná a přihlášená objednávka. Maximální počet udělených výher je 15.

Uskutečněná objednávka je taková, která byla objednána v době konání soutěže a před vyhlášením byla řádně zaplacena a převzata. V případě zrušení nebo neuskutečnění objednávky se tato objednávka nepočítá.

Pořadatel si vyhrazuje právo navrácení výhry v případě zrušení objednávky.

5. Výhry v soutěži

Výhry v soutěži jsou platné pro území České republiky a Slovenska.

Pro vyhodnocení bude bráno pořadí platné 22.12.2014 v 13:00.

Vyhlášení výsledků proběhne 22.12.2014 a bude zveřejněno písemně na internetových stránkách www.muj-remington.cz, na facebooku www.facebook.com/mujRemington.cz. Výhry budou odeslány tak, aby byly doručeny před Vánoci. Výherci budou o výhře vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky.

Výhry  budou výhercům zaslány nejpozději do 10 dní od ukončení soutěže. V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

6. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) společnosti Kteřina Hunková, Panenský Týnec 81, 43905, Česká republika jako správci (dále v tomto odstavci jen „Společnost) prostřednictvím Pořadatele pro účely této soutěže, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o  dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit  a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha.

Účastí v soutěži poskytuje účastník Pořadateli bezplatný souhlas v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, s uveřejněním svých iniciálů - jména, příjmení a místa bydliště, ve formě: „Jméno, P., Město“,  v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele po dobu 5let od skončení soutěže.

7. Další ustanovení

Pořadatel soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo soutěž zkrátit, přerušit, zrušit nebo změnit její pravidla a to v celém průběhu jejího trvání.

Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách www.muj-remington.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel nenese zodpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním výher. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů, a to včetně změny jejích pravidla nebo zrušení soutěže bez náhrady.

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

© Copyright 2011, Jagu s.r.o..

Powered by Open Cart Created by Jagu s.r.o.